Alerta covid19 !

Peu moment las activitats de l’Esquireta que son suspenudas en rason de l’epidemia. Que ns’i tornaram quan posquim a la sortida de confinament.

 

Les activités de l’Esquireta sont suspendues en raison de l’épidémie.