« Ua cultura que’s sèmia, que s’aima, que’s viu »

« Une culture se sème, s’aime, se vit »

 

Serada de l’Esquireta

Huec de Sent Jan

Dòba de Nadau

La Passion cantada

Autres participations